Όλα σχεδόν τα προϊόντα του εργαστηρίου μας είναι προσωποποιημένα και δημιουργούνται με βάση τις επιλογές των πελατών μας.

Επομένως, η επιστροφή τους γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της εταιρίας μας και εφόσον συντρέχουν οι τρεις παρακάτω λόγοι και μόνο:

Τα προϊόντα παραδώθηκαν στον πελάτη:

  • κατεστραμμένα ή
  • λερωμένα ή
  • δεν ήταν αυτό που παράγγειλε

και ως εκ τούτου επιστρέφονται σε εμάς, χωρίς ο πελάτης να χρεωθεί την δαπάνη επιστροφής.

Κατά την επιστροφή κάθε παραγγελίας, η εταιρία μας ελέγχει τα προϊόντα για τυχόν ελαττωματικά κομμάτια ή τμήματα αυτών.

Οι επιστροφές  πρέπει να  γίνουν μέσα σε διάστημα τριών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων ή και η επιστροφή χρημάτων.